Havklang - komponister inspirert av havet

Arrangementsinformasjon

Publikum får høre sanger som handler om utemmede naturkrefter. Musikk av Grieg, Wolf, Clara og Robert Schumann m.fl. Ved sopran Ingrid Vetlesen og pianist Marita Kjetland Rabben.

sang
musikk